Rechtsanwälte Däitschland Online. Déi grouss bierger Portal.


§ BGB, Aufgab vum Egentom, Aneignung vum Fiskus anwalt


D 'Eegentum un engem Terrain kann doduerch opginn ginn

datt de Besëtzer de Verzicht dem Grundbuchamt géintiwwer erkläert

datt hie sech als Besëtzer an d' Grundbuch maachen léisst

an de Verzicht an d' Grundbuch agedroe gëtt. D 'Recht fir d' Aneignung vum aufgegebenen Grundstücks steet de Fiskus vum Land. an deem den Terrain läit De Fiskus erwirbt d 'Eegentum doduerch.