Rechtsanwälte Däitschland Online. Déi grouss bierger Portal.


Affekot Ausländerrecht Asylrecht Rechtsanwälte Affekot


Op jiddwer Fall bleift awer der Abschiebeschutz kréien

D 'Ausländerrecht ass e Spezialrecht aus dem Ëffentleche Recht a gëllt fir Mënschen, déi net déi däitsch Nationalitéit hunn an enthält Vorschriften fir carlos kleiber, Openthalt a Filiale vun Ausländern an d' Gebitt vun der Bundesrepublik

Déi däitsch Nationalitéit (Artikel Grundgesetz GG) besteet net nëmmen wéinst der Originnen, mä kann och duerch d Abiergerung kritt ginn.

Rechtsgrundlagen sinn am Wesentlechen d 'Aufenthaltsgesetz (AufenthG) an d' Asylverfahrensgesetz (AsylVfG). Dat huet Aufenthaltsgesetz d 'fréier Ausländergesetz ofgeléist a kënnt zur Uwendung, souwäit net d' Asylrecht oder aner spezielle Regelungen wéi den Freizügigkeitsgesetz EU fir EU-Bierger.

D 'Aufenthaltsgesetz gëllt weider net fir Doriwwer eraus gëllen vill Sondervorschriften, wéi beispillsweis d' Aufenthaltsverordnung, d 'Beschäftigungsverordnung, d' Beschäftigungsverfahrensordnung, d 'Integrationskursverordnung, d' Aufenthaltsverordnung, d 'Schengener Durchführungsabkommen (SDÜ), d' Genfer Flüchtlingskonvention (GFK) a vill aner méi. D Ausländerrecht gëllt fir all déi, déi weder déi däitsch Nationalitéit hunn nach EU-Bierger sinn.

Am Ausländerrecht gëllt, datt d 'Auslänner nëmmen an d' Bundesgebiet kënnen areesen, wann si am Besëtz vun engem unerkannten Passes oder Passersatzes sinn. Ausgeholl vun der Passpflicht sinn nëmmen d Auslänner, déi aus der Schwäiz, aus Monaco oder Liechtenstein kommen.

Fir en Openthalt, deen keen bloßer 'Kurzaufenthalt' ass, bedarf et weider vun engem Aufenthaltstitels, d.

et muss eng Aufenthaltsgenehmigung vun der zoustännegt Ausländerbehörde erdeelt ginn. Sou ee Aufenthaltstitel ass ongeféier d Visa, dat virun carlos kleiber bei enger däitscher Ambassade erëmkritt muss ginn. Eng erleichterte Visumserteilung ass fir Kurzaufenthalte virgesinn, déi net méi wéi dräi Méint daueren. Während engem sou Kurzaufenthalts ass d Ausübung vun enger Erwerbstätigkeit verbueden. Kee Visa brauchen US-Amerikaner, Membere vun Däitschen a Bierger vun aneren EU-Staaten. Neit Aufenthaltsgesetz léist Ausländergesetz vun Den nei Aufenthaltsgesetz huet d fréier véier verschiddene Aufenthaltsgenehmigungen (Aufenthaltsberechtigung, onbestëmmt oder befristete Aufenthaltserlaubnis, Aufenthaltsbewilligung, Aufenthaltsbefugnis) op elo zwou Aarte vu Aufenthaltstiteln reduzéiert: den Zoustand vun der Dauer vun der Aufenthaltserlaubnis ass den Auslänner virun enger Abschiebung geschützt. Ween erdeelt Niederlassungserlaubnis an Aufenthaltserlaubnis. D Aufenthaltserlaubnis oder Niederlassungserlaubnis gëtt duerch e Verwaltungsakt der Ausländerbehörde. erdeelt D Dauer vun enger Aufenthaltserlaubnis bestëmmt sech nom Aufenthaltszweck. Aufenthaltszwecke kënnen ongeféier sinn e Studium, Sprachkurse, der Schulbesuch, Erwerbstätigkeit an völkerrechtlich, dokument oder politesche Grënn. Op der Erteilung enger Aufenthaltserlaubnis zum Zweck vun der net selbstännegen Erwerbstätigkeit ass nieft der Ausländerbehörde och d Bundesagentur fir Aarbecht bedeelegt. Familiennachzug als Aufenthaltszweck Den heefegsten Aufenthaltszweck däerften awer familiäre Grënn sinn. De sougenannte Familljen Nachzug gëtt auslännesche Familienangehörigen. erdeelt Sou kréien ronn auslännesch Ehegatten, Lebenspartner Kanner an Elteren vun engem an Däitschland liewegen Däitscher eng entspriechend Aufenthaltserlaubnis. De Familiennachzug fir Membere vun engem an Däitschland liewegen Ausländers ass däitlech differenzéierten geregelt. Eng Aufenthaltserlaubnis kréien an der Regel nëmmen Ehegatten a Kanner, aner Familienangehörige nëmmen an aussergewéinleche Härtefällen. Viraussetzung ass, datt dee schonn an Däitschland wunnen d Auslänner eng Niederlassungserlaubnis oder Aufenthaltserlaubnis huet an iwwer ausreichenden Wunnéngen huet. Allgemeines zum Asylrecht D 'Asylrecht (Flüchtlingsrecht) Rechtsnormen fir Persounen, déi opgrond vu ethnischer, reliéiser oder politescher Verfolgung an d' Bundesrepublik krich sinn oder d Flucht aus anere Verfolgungsgründen, wéinst Folter, Todesstrafe, Krich oder industrielle amenagéiert Not nopeschland breedgemaach hunn.

D Asylrecht gehéiert zum Ausländerrecht, well et nëmmen op Mënschen datum ass, déi keng däitsch Nationalitéit hunn oder EU-Bierger sinn.

Am Grundgesetz, ass d Recht op Asyl zu: sechzehn verankert an e Individualgrundrecht, dat nëmmen een Eenzelne geltend maachen kann. Fir festzestellen, ob tatsächlech eng Verfolgung am Sënn vum Asylrechts ginn ass, gëtt d sougenannt Asylverfahren gemaach. Zoustänneg ass den Uertschaften fir d Unerkennung auslännesche Hoffes (BAFI). Am Asylverfahrensgesetz sinn Vorschriften fir d 'carlos kleiber, fir de Uleies op Asyl, déi Ënnerzebrengen, d' Rechtsstellung vum Asylbewerbers während dem Asylverfahrens a säin Openthalt no engem erfollegräiche Asylverfahren verankert. Fir d Dauer vun dem kritt den Kandidaten eng Aufenthaltsgestattung. Hiwäis: D 'Aufenthaltsgestattung ass nach keng Aufenthaltserlaubnis a gëllt raimleche nëmmen an deem Bezierk vun der Ausländerbehörde, an der d' Aufenthaltseinrichtung (Asylbewerberunterkunft) läit. Während dem verléiert den Asylbewerber da Vorschriften, déi seng Unterkunft, d 'Verdeelung op d' Bundesländer an den Openthalt regelen.

Gëtt de Asylantrag unerkannt, sou kritt der Asylberechtigte eng an der Regel onbestëmmt Aufenthaltserlaubnis.

Fält zu engem spéideren Zäitpunkt de Grond fir d' Asyl wee (z. d 'politesch Verfolgung), sou gëtt fir d' Unerkennung widderruff. Ob och d Aufenthaltsgenehmigung widderruff gëtt, steet am Ermessen der Ausländerbehörde.

Si hunn e rechtliches Problem an sichen en Affekot an Hirer Géigend ass, den Se bei allen Froen zum Ausländerrecht Asylrecht ubidden beréit.

Bei Affekot fannt Dir ganz einfach den passenden Anwälte fir Hir Rechtsproblem. Affekot - eent vun de féierenden Entreprise an Däitschland fir modern Rechtsberatung a Legal Tech. Wielt wëissenschaftlech dee gewënschtenen Plaz an Ärer Géigend aus an gi Dir eng Auflistung vun Kanzleien, déi am Rechtsgebiet Ausländerrecht Asylrecht besonnesch Kenntnisser hunn. Detailléiert Informatiounen zu Hirem ausgewielt Affekot oder Hirer gewielten Affekotin fannen Se op den eenzelne Kanzleiprofilen.