Ierffolleg

No de gesetzlech Ierffolleg ginn, wann keng gewillkürte Ierffolleg vorliegt, d Ierwe Gesamtrechtsnachfolger (Universalsukzession) vum Erblassers Sinn déi gesetzlech Ierwe vun engem Erblassers net bekannt, sou gëtt eng Erbenermittlung gemaach Läit dogéint e rechtswirksames Testament (§ BGB), e wirksames kollektive Testament (§ BGB), Erbvertrag (§ BGB) (alles Verfügungen vun Todes wéinst), sou gëtt vun enger gewillkürten Ierffolleg geschwatGëtt duerch d 'Dispositioun vun Todes, well nëmmen en Deel vum Vermögens ënner den Ierwe verdeelt, sou ass fir den Deel d' gesetzliche Ierffolleg gebrauchen.