Rechtsanwälte Däitschland Online. Déi grouss bierger Portal.


Zusatzvereinbarung zum Arbeitsvertrag - dat sollen Si beuechten


E Arbeitsverhältnis gëtt an der Regel mat engem schrëftlechen Arbeitsvertrag, den béid Vertragsparteien ënnerschriwwen hunn, mat wesentleche Punkten dergéintMä gëtt et am Laf vun de säi liewen ëmmer nees perséinlech an wirtschaftlech Verännerungen, déi eigentlech enger Ergänzung bzw. Dës nei Tatbestände sollten op jiddwer Fall mat enger Zusatzvereinbarung zum bestinn Arbeitsvertrag rechtlech abgesichert ginn, fir Reiwereien tëscht dem Patron an Arbeitnehmer ze vermeiden. D Vertragspunkte kënnen jee no Aart a Ëmfank vun der Aarbecht ganz lëschte sinn Bei Streidegkeete mat dem Patron ass et ëmmer besser, wann d Rechtslage fir all kloer aus de Vertragsvereinbarungen ervirgeet.